/ 10 نظر / 21 بازدید
ناصر

مرسی به ما افتخار بده.

شكوفه

سلام خوبی اره که بهت سر میزنم خوشحال شدی[چشمک] حالا بخند راستش دیشب اومدم از بعضی مطالبت خوشم اومد تصمیم به اینکه دوباره بهت سر بزنم رو داشتم

شكوفه

............................................. ..........*I?U**I?U**I?U*.......... ..................*I?U*................... ..................*I?U*................... ..................*I?U*................... ..........*I?U**I?U**I?U*.......... ............................................. .......*I?U*..............*I?U*....... ...*I?U**I?U*.....*I?U**I?U*.... .*I?U*....*I?U*.*I?U*....*I?U*.. .*I?U*.........*I?U*..........*I?U*.. ..*I?U*...........................*I?U*.. ...*I?U*.........................*I?U*... ......*I?U*.....................*I?U*...... ........*I?U*...............*I?U*........ ...........*I?U*.......*I?U*........... ..............*I?U**I?U*.............. ..................*I?U*.................. ............................................ .........*I?U*..........*I?U*........ .........*I?U*..........*I?U*........ .........*I?U*..........*I?U*........ .........*I?U*..........*I?U*........ .........*I?U*..........*I?U*........ .........*I?U*..........*I?U*...

شكوفه

[قلب]بازم ممنون که به جمع دوتای خوبم پیوستی خوش اومدی در کلبه عاشقونه من

شكوفه

××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#×× ××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#×× ××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#×× ××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#×× ××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#×× ××#[قلب]@@@@@[گل][گل]یه کلبه عاشقونه[گل][گل]@@@@@[قلب]#××

شكوفه

[قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب] [قلب][گل][گل][گل][گل]سلام دوسته خوبم[گل][گل][گل][گل][قلب]

داروگ

منم دلم بارون میخواد.چه پاییز بی بارونی!

بنویسم؟

دلم بارون میخواد ولی چشام نمی باره ، نمیخواد!

بنویسم؟

لینک شدید و از حضورت در وبلاگم ممنونم . امیدوارم آمدنت در وبلاگم با نظری در مورد شعرام همراه باشه .[گل]

يك دوست

ببار باران ،‌ببار بر من بشور غم را،‌ببار بر من[فرشته]